OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen ( 0-6 ) yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı bu doğrultuda kişiliğinin şekillendiği, erkek çocukluk çağı diye adlandırılan gelişim ve eğitim sürecidir.

 

Okul Öncesi eğitim genel tanımıyla ( 0 -72 ) aylık çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel, cinsel, duygusal, bilişsel gelişimlerini destekleyen sistemli bir eğitim sürecidir. ( 0 – 3 ) yaş kreş, ( 4 – 5 ) yaş anaokulu 6 yaş anasınıfı olarak isimlendirilir ve programlandırılır.

Tüm dünyada farklılık gösteren elliye yakın okul öncesi eğitim programı vardır ve bu programlarda temel amaç çocuğun gelişim alanlarının desteklenmesidir.

Çocuk Gelişim Alanları Nelerdir ?

Çocuk gelişimi deyince aklımıza 7 temel gelişim alanı gelir. Bunlar :

 

1 – Fiziksel Gelişim 2 – Psiko – motor Gelişim 3 – Sosyal Gelişim 4 – Duygusal Gelişim 5 – Cinsel Gelişim 6 – Dil Gelişimi 7 – Bilişsel gelişim

Doğduğundan itibaren bir birey olarak görmeye başladığımız çocuğun gelişimi bu kadarla bitmiyor. Ahlak gelişimi, kişilik gelişimi gibi diğer gelişim öğelerini de yukarıdaki başlıklarda toplamak mümkün.

Okul öncesi eğitim neden önemlidir ?

Çocuk gelişimi bireysel farklılıklar gösterir. Her çocuğun yürüme, diş çıkarma, konuşma yaşı aynı olmayabilir. Çocuk gelişimini etkileyen iki önemli faktör vardır.

 

1 – Kalıtım 2 – Çevre

Kalıtım deyince kromozom sayıları, genetik yapılar akla gelir. Her canlı hücrelerden oluşmuştur. Annenin yumurta hücresi ile babanın sperm hücresinin birleşmesi sonucu oluşan zigot anne ve babadan aldığı 23er kromozomla genetik yapısını oluşturur. Saç, göz, ten rengi, bazı karekteristik özellikleri, hemofili, gece körlüğü gibi kalıtımla getirebileceği bir takım kalıtsal hastalıklar çocuğun gen yapısında saklıdır.

 

Çevre çocuğa ebeveynleri tarafından sağlanan yaşamsal ortamdır.

– Doğum Öncesin – Doğum Anı – Doğum Sonrası zaman dilimlerini kapsar.

Yıllarca kalıtım ve çevrenin hangisinin daha etkin olduğu yönünde tartışmalar sürmüştür. Bu tartışmalarda kimi zaman çevre kimi zaman kalıtım üstün gelmiştir. Günümüzde bu tartışmalar son bulmaya başladı. Kalıtımın insan özelliklerinin sınırlarını belirlediği, çevreninde bu sınırlara ulaşıp ulaşmamada etkin rol oynadığı düşünülmekte. Çevre şartları olumlu olan çocuk kalıtımının en üst sınırına kadar potansiyelini gerçekleştirebilmekte. Olumlu çevre yaşantılarından biri de okul öncesi eğitimdir.