Branş Derslerimiz

chess

Santranç Dersi

Yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda satrancın zeka gelişiminde öğrencilerin IQ seviyelerinde büyük artışlar sağladığı saptanmıştır. Satranç oynayan öğrencilerin matematik gelişimlerinde büyük artışlar kaydedilmiştir
Odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
Görselleştirme ve canlandırma yeteneklerini geliştirir.
İleriyi düşünme, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağlar.
İlk olana değil diğer olası seçeneklere de bakmayı sağlar.
Analiz kabiliyetini artırır.
Büyük resme odaklanmayı teşvik eder.
Planlama yeteneğini artırır.
Motivasyonu artırır.
Öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik eder.

4-5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

drama

Drama Dersi

Çocuklar için yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır.

4-5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

jimnastik

Cimnastik  Dersi

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.

İsteğe bağlı olarak profesyonel salonda eğitim veriliyor

4-5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

ingilizxw

İngilizce Dersi

Araştırmalara göre, dil, erken yaşlarda öğrenildiği takdirde daha kolay bir şekilde öğreniliyor. Yabancı dil öğrenme süreci, çocuklarda 12 yaşına kadar devam ediyor. Bu yüzden çocuklara, en geçerli yabancı dil olan İngilizce öğretmek için geç kalmamak şart.

5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

akil

Akıl ve Zeka Oyunları

Zeka oyunlarıyla yapılan ders, aynı zamanda oyun faaliyetlerini de içerdiğinden, öğrencinin en sağlıklı şekilde gözlemlenebileceği ve tanınabileceği bir imkan oluşacaktır.

5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

zumba

Zumba ve Latin Dansları Dersi

Zumba Kids çocuklar için tasarlanmış bir zumba fitness türüdür. Zumba çocukların yaşına ve sevebilecekleri müziklere göre orijinal zumba figürleriyle desteklenen özel kareografilerden oluşuyor. Adımlar azaltılır, farklı oyun ve aktiviteler eklenir. Böylece çocukların ilgisini çekebilecek dans ve müziklerle dersler parti havasında geçer. Bu ders içeriğinde latin danslarının temel adımları da kazandırılmaktadır.

5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır

el

Adabı Muhaşeret

Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde o toplumu meydana getiren görgü kurallarının önemli bir yeri vardır. Adabı muhaşeret dersi küçük yaştan itibaren çocukların bencil kaba düşüncelerden sıyrılarak başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koymasını, onun duyarlı ve nazik olmasını insan ilişkilerinin sağlıklı ve tutarlı olmasını sağlar.

5-6 Yaş Programında Yer Almaktadır